ตม.อีสาน ปฎิบัติการ Zero Over Stay รวบคนต่างด้าวอาศัยอยู่ในประเทศไทยเกินกำหนดนับร้อยราย

ตม.อีสาน ปฎิบัติการ Zero Over Stay  รวบคนต่างด้าวอาศัยอยู่ในประเทศไทยเกินกำหนดนับร้อยราย พบบางรายอยู่นานถึง 11 ปี  สั่ง ด่าน ตม.และ ตม.จังหวัดจัดระเบียบคนต่างด้าวสนองนโยบายรัฐบาล 11 ต.ค.2561 ที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 (...