ขอนแก่น ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้กับประขาขน

ขอนแก่น ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บำบัดทุกข์ บำรุงสุข     สร้างรอยยิ้มให้กับ   ประขาขน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์...