6 ปีแห่งการบูรณาการ สานพลังปฏิรูปการศึกษาพัฒนาคนขอนแก่น

6 ปีแห่งการบูรณาการ สานพลังปฏิรูปการศึกษาพัฒนาคนขอนแก่น ภาคีเครือข่ายทางการศึกษา จ.ขอนแก่น ร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา พัฒนาคนขอนแก่น วันนี้ 6 มิ.ย.66 ที่ ห้องมงกุฎเพชร...

ศึกษาธิการขอนแก่น จัดงาน 6 ปีแห่งการบูรณาการ สานพลังปฏิรูปการศึกษา พัฒนาคนขอนแก่น

ศึกษาธิการขอนแก่น จัดงาน 6 ปีแห่งการบูรณาการ สานพลังปฏิรูปการศึกษา พัฒนาคนขอนแก่น 6 มิ.ย. 66 ที่โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน 6 ปีแห่งการบูรณาการ...