อ.แวงใหญ่ เสริมสร้างพลังแผ่นดินปกป้องสถาบัน สืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

อ.แวงใหญ่ เสริมสร้างพลังแผ่นดินปกป้องสถาบัน สืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"เสริมสร้างพลังแผ่นดินปกป้องสถาบัน...