พาณิชย์ขอนแก่น ตรวจตลาดราคาผักสดและมะนาว ในช่วงสงกรานต์ เพื่อดูแลผู้บริโฃค

พาณิชย์ขอนแก่น ตรวจตลาดราคาผักสดและมะนาว ในช่วงสงกรานต์ เพื่อดูแลผู้บริโภค นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น...