พานาโซนิค ปั้นโครงการเพื่อสังคมไทย “พานาโซนิค แคร์ (Panasonic Cares)”นำร่องมอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนโรงพยาบาลน้ำพอง จ.ขอนแก่น 

พานาโซนิค ปั้นโครงการเพื่อสังคมไทย “พานาโซนิค แคร์ (Panasonic Cares)”นำร่องมอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนโรงพยาบาลน้ำพองจังหวัดขอนแก่น  https://youtu.be/mYJ2EWuhhFo?si=iG4G_q8EG1_wttCD (คลิป) สัมภาษณ์. มร.ฮิเดคาสึ อิโตะ ซีอีโอ...