“มข.”จัดพิธีพลีมวลสาร ในการจัดสร้างเหรียญที่ระลึก 60 ปี แห่งการสถาปนา รุ่นมหามงคลบารมี

"มข."จัดพิธีพลีมวลสาร ในการจัดสร้างเหรียญที่ระลึก 60 ปี แห่งการสถาปนา รุ่นมหามงคลบารมี 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในความร่วมมือ 3 ส่วนงาน...