ฝนหลวงช่วยพื้นที่เกษตร 4 จังหวัด

ฝนหลวงช่วยพื้นที่เกษตร 4 จังหวัด วันที่ 17 เมษายน 2566 หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุดรธานี ได้ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือ พื้นที่การเกษตร จ.ขอนแก่น จ.เลย จ.หนองบัวลำภู จ.อุดรธานี...