มข จัด“บุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส

มข จัด“บุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส งานบุญห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2567 ณ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยและชาวอีสาน...