ผู้ว่า ขอนแก่นนำจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันทำความสะอาดพุทธมณฑลอีสานขอนแก่นรองรับประชาชนที่จะมาร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันทำความสะอาดพุทธมณฑลอีสานขอนแก่นรองรับประชาชนที่จะมาร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น...

ผู้ว่าฯ ขอนแก่นวางศิลาฤกษ์อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ พุทธมณฑลอีสาน

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ที่พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น             นายสมศักดิ์   จังตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้เป็นประธานวางศิลาฤกษ์อาคารหอประชุมอเนกประสงค์และอาคารประกอบ...