ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น จัด โครงการ พูดปั้นผ่อนคลาย กายดีจิตมีสุข

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น จัด โครงการ พูดปั้นผ่อนคลาย กายดีจิตมีสุข 26 มีนาคม 2567. โรงแรมวิชชิ่งทรี รีสอร์ท ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น...