วันนี้ 4 ก.ค.60 พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้

พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ประกาศใช้แล้ว มีผลบังคับใช้ 4 ก.ค.2560 นี้ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ป้องกันเยาวชนจากบุหรี่ ห้ามผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาสูบทำกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์องค์กร  และ...