“จ.ขอนแก่น”ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ วันต้นไม้ของชาติ

"จ.ขอนแก่น"ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ วันต้นไม้ของชาติ กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9...