ธปท อีสานสรุปข่าวเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาส 2 ปี 2566

ธปท อีสานสรุปข่าวเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาส 2 ปี 2566 https://www.youtube.com/watch?v=mrANA31mWsw 3 สิงหาคม 2566.ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ดร.ทรงธรรม ปั่นโต ผู้อำนวยการอาวุโส...