ภาครัฐเอกชนขอนแก่น เตรียมพร้อมการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อกะกเก็บน้ำ

ภาครัฐเอกชนขอนแก่น เตรียมพร้อมการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อกะกเก็บน้ำ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น การประชุมหารือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับภาคเอกชน โดยมี ดร.ทวีสันต์...