ปปท.เขต 4″ จัด Pacc cinnect ถกเครือจ่ายเฝ้าระวังการทุจริต ภาครัฐ

ปปท.เขต 4" จัด Pacc cinnect ถกเครือจ่ายเฝ้าระวังการทุจริต ภาครัฐ ปปท.เขต 4 จัดประชุม เชิงปฏิบัติการ โครงการเครือข่ายปปท. เฝ้าระวังการทุจริต "pacc Connect" ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยการเปิดเวทีสาธารณะ ชี้แจงในการป้องปราม ปราบปราม...