“พรรคพลังสังคมใหม่”เดินสายพบสมาชิกพรรคภาคอีสาน

"พรรคพลังสังคมใหม่"เดินสายพบสมาชิกพรรคภาคอีสาน พรรคพลังสังคมใหม่ มี ส.ส 1 ที่ เข้าทำงานในสภาผู้แทนราษฎร ยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนจัดตั้งรัฐบาล และหลายนโยบายของพรรคที่ได้ผลักดันสู่การปฏิบัติเช่น 1)...