ภาคเอกชนมอบอุปกรณ์ช่วยฝนหลวง

ภาคเอกชนมอบอุปกรณ์ช่วยฝนหลวง .19 มิ.ย. 66 ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รับมอบอุปกรณ์เพื่อการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...