“ธ.กรุงไทย” จับมือ “สหกรณ์ฯครูขอนแก่น” และ “เครดิตบูโร”นำร่องช่วยเหลือข้าราชการครู เพื่อลดภาระการเงิน ปิดจบหนี้เรื้อรังได้เร็วขึ้น

"ธ.กรุงไทย" จับมือ "สหกรณ์ฯครูขอนแก่น" และ "เครดิตบูโร"นำร่องช่วยเหลือข้าราชการครู เพื่อลดภาระการเงิน ปิดจบหนี้เรื้อรังได้เร็วขึ้น ประวัติศาสตร์ครูไทยทั้งแผ่นดิน ธนาคารกรุงไทย สนับสนุนนโยบายรัฐบาล...