“มทบ23 “ประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล “วันกองทัพไทย”

"มทบ23 "ประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล “วันกองทัพไทย" “วันกองทัพไทย” 18 มกราคม หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล...