มทร.อีสาน ยกระดับทักษะอาชีพภาคเกษตรกรรม ดึงคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดกลับคืนถิ่น

มทร.อีสาน ยกระดับทักษะอาชีพภาคเกษตรกรรม ดึงคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดกลับคืนถิ่น เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ดร.ดนุช...