นิสิตแพทย์ มมส จัดกิจกรรมค่ายอาสา ที่ จ.กาฬสินธุ์

นิสิตแพทย์ มมส จัดกิจกรรมค่ายอาสา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ที่โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ สโมสร นิสิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมค่ายหมอขอสร้างสุข...

รายงานตัวนิสิตใหม่ มมส

มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่โควตารับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่โควตารับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 27  เมษายน 2560 ณ อาคารบริการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดรับรายงานตัวนิสิตใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี...