ขอนแก่น พร้อมจัดกิจกรรมมหกรรมปลาร้า Plara Mortum Isan to the World” ประจำปี 2567

ขอนแก่น พร้อมจัดกิจกรรมมหกรรมปลาร้า Plara Mortum Isan to the World" ประจำปี 2567 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 17.00 น. ณ โรงแรม แอดลิบ ขอนแก่ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งองค์กร ภาคีเครือข่าย ในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมหารือ...