ขอนแก่น จัดมหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล 2564  THAILAND ESAAN FABRIC EXPO 2021

ขอนแก่น จัดมหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล 2564  THAILAND ESAAN FABRIC EXPO 2021 นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี เเถลงข่าว“มหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล 2564 : THAILAND ESAAN FABRIC EXPO 2021” ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2564 ณ...