เปิดฉากแล้ว”มหกรรมอาหารรสเด็ด เกษตรปลอดภัย วิถีไทขอนแก่น”

เปิดฉากแล้ว"มหกรรมอาหารรสเด็ด เกษตรปลอดภัย วิถีไทขอนแก่น" วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อส่งเสริมเครือข่าย เกษตรปลอดภัยสู่ช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยโดยกำหนดการจัดงาน "มหกรรมอาหารรสเด็ด เกษตรปลอดภัย...