มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ครั้งที่ 5 ที่ จ.ขอนแก่น

มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ครั้งที่ 5 ที่ จ.ขอนแก่น พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำกรมคุ้มครองสิทธิ ฯ ร่วมกับกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม จัดงาน “มหกรรมแก้หนี้...