คณะแพทย์ฯ มข จัดงาน มหัศจรรย์ CPAP ครั้งที่ 4

22 ตุลาคม 2561 ที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   คณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นหน่วยนิทราเวชศาสตร์   ภาควิชาอายุรศาสตร์   ร่วมกับแผนกพยาบาลอายุรกรรม    โรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ...