คลิปสัมภาษณ์อาจารย์อภิชาต อาจนาเสียว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข พูดถึงงาน startup

คลิปสัมภาษณ์อาจารย์อภิชาต อาจนาเสียว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข พูดถึงงาน startup

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาต อาจนาเสียว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า เพื่อ ให้ผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม...

กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ มข ยกระดับสินค้า OTOP อาหารและเครื่องดื่ม ให้ได้มาตรฐาน

กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ มข ยกระดับสินค้า OTOP อาหารและเครื่องดื่ม ให้ได้มาตรฐาน

20 เมษายน 2560-  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีประชาสัมพันธ์ เปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP...