4 มหาวิทยาลัย ภาคอีสาน ร่วม ขับเคลื่อนสู่ อีสาน 4.0

26 ตุลาคม 2561  ที่อุทยานวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดงาน อีสาน 4.0 พลิกโฉมประเทศไทย  ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีนายสันติ...

คณะแพทยศาสตร์ มมส จับมือ มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ  ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบมีส่วนร่วมฯ

คณะแพทยศาสตร์ มมส จับมือ มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ  ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบมีส่วนร่วมฯ วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2560) เวลา 10.00 น. ณ  ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาลสุทธาเวช  คณะแพทยศาสตร์ ...

มมส จัดประเพณีลอยกระทง 2560 “มอน้ำชีขมาแม่คงคาบูชาฮอยพระพุทธบาทสืบเซื้อซาติไทอีสาน”

มมส จัดประเพณีลอยกระทง 2560 “มอน้ำชีขมาแม่คงคาบูชาฮอยพระพุทธบาทสืบเซื้อซาติไทอีสาน” เมื่อวันนี้ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19.00 น. องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560...

ตักศิลานคร เตรียมจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าอุตสาหกรรมนานาชาติ

"ตักศิลานคร" เตรียมจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าอุตสาหกรรมนานาชาติ นำเสนอเทคโนโลยีความก้าวหน้าของนวัตกรรม โชว์ศักยภาพของจังหวัดเพื่อรองรับการลงทุนในอนาคต เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 ก.ค.60...

รายงานตัวนิสิตใหม่ มมส

มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่โควตารับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่โควตารับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 27  เมษายน 2560 ณ อาคารบริการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดรับรายงานตัวนิสิตใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี...

ผลงาน นศ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ขอนแก่น คว้ารางวัลผลงานสหกิจศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์

ผลงาน นศ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ขอนแก่น คว้ารางวัลผลงานสหกิจศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์

เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น                    รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช...