ม.ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น” จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายชิงแชมป์ประเทศไทย

"ม.ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น" จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายชิงแชมป์ประเทศไทย การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายชิงแชมป์ประเทศไทย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายให้แก่นักเรียน และนักศึกษา...