ราชมงคล ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ

7 กันยายน 2561 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 (ESTACON 2018) ณ...

ศิษย์เก่าเทคโนไทย-เยอรมันขอนแก่น ยื่นหนังสือ ผู้ว่าฯ จัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. สมาคมศิษย์เก่าเทคโนไทย-เยอรมันขอนแก่น ศิษย์เก่าทุกสาขาวิชาการ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น ผนึกกำลังกว่า 700 คน แสดงพลังความรักความสามัคคี ยื่นหนังสือ...

เปิดแล้วงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทย-เยอรมัน ขอนแก่น INNO TECK TGTK FAIR 2018

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น     นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น...

เทคนิค ไทย เยอรมัน ขอนแก่น จัดงาน INNO TECH TGTK FAIR 2018

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.วิชยุทธ จันทะรี...

ราชมงคล ขอนแก่น จัดกิจกรรม รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ ร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดขอนแก่น   เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น    โรงพยาบาลศรีนครินทร์   โรงพยาบาลขอนแก่น    และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 ขอนแก่น   จัดกิจกรรม ...

ราชมงคล ขอนแก่น อบรม การตรวจสอบภาครัฐ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560    ที่อาคาร 50 ปีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตขอนแก่น   นายพิศิษฐ์   ลีลาวชิโรภาส  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  ได้มาอบรมสัมมนาโครงการการตรวจสอบภาครัฐสมัยใหม่โอกาสและความท้าทายในอาชีพ  ...

ผลงาน นศ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ขอนแก่น คว้ารางวัลผลงานสหกิจศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์

ผลงาน นศ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ขอนแก่น คว้ารางวัลผลงานสหกิจศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์

เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น                    รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช...