เปิดแล้วศูนย์รับบริจาคโลหิตและเกล็ดโลหิต ใน มทร.อีสาน ขอนแก่น

เปิดแล้ว!ศูนย์รับบริจาคโลหิตและเกล็ดโลหิต ใน มทร.อีสาน ขอนแก่น เปิดศูนย์รับบริจาคโลหิตและเกล็ดโลหิต ใน มทร.อีสาน ขอนแก่น ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคแห่งแรกของประเทศ...

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ติดตามความก้าวหน้าด้านระบบราง ที่ มทร.อีสาน ขอนแก่น

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ติดตามความก้าวหน้าด้านระบบราง ที่ มทร.อีสาน ขอนแก่น ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ติดตามความก้าวหน้าการศึกษาวิจัยด้านระบบราง ที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น...

5 หน่วยงานรัฐ-เอกชน ขอนแก่นร่วมทำ MOU ‘โครงการยกระดับเมืองและท้องถิ่นไทยให้เป็นเมืองชาญฉลาด ด้วยกลไกความร่วมมือเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์’

5 หน่วยงานภาครัฐ-เอกชนใน จ.ขอนแก่นร่วมทำ MOU ‘โครงการยกระดับเมืองและท้องถิ่นไทยให้เป็นเมืองชาญฉลาดที่น่าอยู่ด้วยกลไกความร่วมมือเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์’ วันที่ 24 พ.ย.65 ที่ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล...

ไทยจับมือเยอรมนี  จัดงาน พลังงานสะอาด  ขับเคลื่อนอนาคต

ไทยจับมือเยอรมนี  จัดงาน พลังงานสะอาด  ขับเคลื่อนอนาคต 23  มี.ค. 63  ที่ห้องประชุมราชมงคล  ชั้น  3  อาคาร  50  ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน  ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น  สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน...

TOT และราชมงคลขอนแก่น ร่วมสร้างนวัตกรรมเครือข่ายสัญญาณเพื่อสังคมดิจิตอลในยุคไทยแลนด์ 4.0

ทีโอที ทำบันทึกข้อตกลง การสร้างนวัตกรรมเครือข่ายสัญญาณเพื่อสังคมดิจิตอลในยุคไทยแลนด์ 4.0 กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารวิศวกรรม...

ราชมงคล ขอนแก่นสร้างส้วมเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมขัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สร้างส้วมเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมขัง ตามแนวคิด นายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัย ที่ 8 อุดรธานี โดยการใช้ Laser...

เทคโน ราชมงคลขอนแก่น ลงพื้นที่ซับน้ำตา เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย

เทคโน ราชมงคลขอนแก่น ลงพื้นที่ซับน้ำตา เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมกสาสตร์ นำคณาจารย์ นักศึกษา สาขา วิชา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล...

ขอนแก่นรับมอบรถแทรม จากประเทศญี่ปุ่น

25 มีนาคม 2562 ที่ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น Mr.Tomoaki Goto ประธานบริษัท Exedy Friction Material จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น ส่งมอบรถแทรม(Tram) จำกัด ให้กับ เทศบาลนครขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น...

ทูต เยอรมนี ประจำประเทศไทย มาเยือนเทคนิค ไทย เยอรมัน ขอนแก่น

17 มกราคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ นายเกออร์ค ชมิคท์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย...

ราชมงคล ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ

7 กันยายน 2561 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 (ESTACON 2018) ณ...