ไทยจับมือเยอรมนี  จัดงาน พลังงานสะอาด  ขับเคลื่อนอนาคต

ไทยจับมือเยอรมนี  จัดงาน พลังงานสะอาด  ขับเคลื่อนอนาคต 23  มี.ค. 63  ที่ห้องประชุมราชมงคล  ชั้น  3  อาคาร  50  ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน  ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น  สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน...

TOT และราชมงคลขอนแก่น ร่วมสร้างนวัตกรรมเครือข่ายสัญญาณเพื่อสังคมดิจิตอลในยุคไทยแลนด์ 4.0

ทีโอที ทำบันทึกข้อตกลง การสร้างนวัตกรรมเครือข่ายสัญญาณเพื่อสังคมดิจิตอลในยุคไทยแลนด์ 4.0 กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารวิศวกรรม...

ราชมงคล ขอนแก่นสร้างส้วมเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมขัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สร้างส้วมเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมขัง ตามแนวคิด นายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัย ที่ 8 อุดรธานี โดยการใช้ Laser...

เทคโน ราชมงคลขอนแก่น ลงพื้นที่ซับน้ำตา เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย

เทคโน ราชมงคลขอนแก่น ลงพื้นที่ซับน้ำตา เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมกสาสตร์ นำคณาจารย์ นักศึกษา สาขา วิชา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล...

ขอนแก่นรับมอบรถแทรม จากประเทศญี่ปุ่น

25 มีนาคม 2562 ที่ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น Mr.Tomoaki Goto ประธานบริษัท Exedy Friction Material จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น ส่งมอบรถแทรม(Tram) จำกัด ให้กับ เทศบาลนครขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น...

ทูต เยอรมนี ประจำประเทศไทย มาเยือนเทคนิค ไทย เยอรมัน ขอนแก่น

17 มกราคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ นายเกออร์ค ชมิคท์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย...

ราชมงคล ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ

7 กันยายน 2561 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 (ESTACON 2018) ณ...

ศิษย์เก่าเทคโนไทย-เยอรมันขอนแก่น ยื่นหนังสือ ผู้ว่าฯ จัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. สมาคมศิษย์เก่าเทคโนไทย-เยอรมันขอนแก่น ศิษย์เก่าทุกสาขาวิชาการ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น ผนึกกำลังกว่า 700 คน แสดงพลังความรักความสามัคคี ยื่นหนังสือ...

เปิดแล้วงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทย-เยอรมัน ขอนแก่น INNO TECK TGTK FAIR 2018

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น     นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น...

เทคนิค ไทย เยอรมัน ขอนแก่น จัดงาน INNO TECH TGTK FAIR 2018

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.วิชยุทธ จันทะรี...