ปิดถนนศรีจันทร์เป็นถนนข้าวเหนียว มหาสงกรานต์เมืองขอนแก่น

ปิดถนนศรีจันทร์เป็นถนนข้าวเหนียว มหาสงกรานต์เมืองขอนแก่น วันที่ 10 เมษายน 2566 เทศบาลนครขอนแก่นจะทำการปิดถนนศรีจันทร์ ตั้งแต่สี่แยกเตียวฮง จนถึงสี่แยกถนนมิตรภาพ เพื่อจัดกิจกรรม สุดยอดสงกรานต์อีสาน...