“ม.ศรีปทุม” วิทยาลัยขอนแก่น ผนึกพลังพันธมิตร MOU 13 สถานประกอบการชั้นนำ

"ม.ศรีปทุม" วิทยาลัยขอนแก่น ผนึกพลังพันธมิตร MOU 13 สถานประกอบการชั้นนำ หลังจากพิธีบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ...