ที่แรกของไทย! มข.ผนึกกำลัง ม.เซาท์เวสต์เจียวทง เปิดตัวสถาบันระบบรางเทียนโย่ว ด้านรถไฟความเร็วสูง

ที่แรกของไทย! มข.ผนึกกำลัง ม.เซาท์เวสต์เจียวทง เปิดตัวสถาบันระบบรางเทียนโย่ว ด้านรถไฟความเร็วสูง มข. ลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งสถาบัน พร้อมเปิดสถาบัน The KKU-SWJTU Tianyou Railway Institute ร่วมกับ SWJTU สาธารณรัฐประชาชนจีน...