‘กมธ.วุฒิสภา’ ทำข้อเสนอถึง ‘ภาครัฐและภาคีเครือข่าย’ ผลักดัน ‘สิทธิการตายดี’ ม.12 สร้างสุขภาวะวาระสุดท้าย

‘กมธ.วุฒิสภา’ ทำข้อเสนอถึง ‘ภาครัฐและภาคีเครือข่าย’ ผลักดัน ‘สิทธิการตายดี’ ม.12 สร้างสุขภาวะวาระสุดท้าย กมธ.พัฒนาสังคม-ผู้สูงอายุฯ วุฒิสภา พร้อม สช. ร่วมจัดเวทีถกประเด็นเดินหน้าผลักดัน...