ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย  ชี้แจงสถานการณ์ราคายางพาราในปัจจุบัน

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย  ชี้แจงสถานการณ์ราคายางพาราในปัจจุบัน ดร. ธีธัช  สุขสะอาด  ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ ผ่านรายการ “สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์” วันนี้ (9 ก.ค.60)...