สาธารณสุข ขอนแก่น เตือน ประชาชนเฝ้าระวังป้องกันและหยุดการระบาดของโรคที่นำโดยยุงลาย

สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เตือน ประชาชนเฝ้าระวังป้องกันและหยุดการระบาดของโรคที่นำโดยยุงลาย ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในปี 2561 ด้วยมาตรการ “3-เก็บ-ป้องกัน-3-โรค” สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนชน...