โครงการรถไฟสายใหม่ ของ รฟท บ้านไผ่ - นครพนม

โครงการรถไฟสายใหม่ ของ รฟท บ้านไผ่ – นครพนม

โครงการรถไฟสายใหม่ ของ รฟท บ้านไผ่ - นครพนม เส้นทางนี้จัดเป็นรถไฟสายใหม่ที่แยกจากสถานีบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ระยะทางประมาณ 354 กิโลเมตร (บ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม)กรอบวงเงินลงทุน 60,353 ล้านบาท...