รถไฟตกราง ที่สระบุรี

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. รายงานข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่ปงบระเทศไทยเปิดเผยว่า เมื่อเวลาประมาณ12.20 น.เกิดเหตุรถไฟขบวน 1601 ซึ่งบรรทุกปูนซีเมนต์ของบริษัททีพีไอ ซึ่งเป็นรถขบวนรถทดลองวิ่งตกรางขณะเข้าสถานีผาสเด็จ...