รร.ขอนแก่นวิทย์ จัดติวเข้ม !ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาฟิสิกส์

รร.ขอนแก่นวิทย์ จัดติวเข้ม !ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาฟิสิกส์ เมื่อวันที่ 15 ต.ค 2561 ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผอ.รร.ขอนแก่นวิทยายน...