จังหวัดขอนแก่นรวมพลัง ล้างถนน ลดฝุ่น เพื่อลดปัญหาฝุ่น  PM 2.5

จังหวัดขอนแก่นรวมพลัง ล้างถนน ลดฝุ่น เพื่อลดปัญหาฝุ่น  PM 2.5 26 มกราคม 2564 ที่ ศาลาผูกเสี่ยว ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  "จังหวัดขอนแก่น รวมพลัง...