วันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้ ” รักษ์โลกเลิกพลาสติก”

วันที่ 5 มิถุนายน 2561ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์และพลังของเครือข่ายประชารัฐ ในการประสานความร่วมมือ...