งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน  เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว รับรางวัลจาก ททท

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยรับโล่ “รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560”   รางวัลดีเด่น ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว  จากสำนักงานใหญ่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย...