รายงานตัวนิสิตใหม่ มมส

มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่โควตารับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่โควตารับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 27  เมษายน 2560 ณ อาคารบริการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดรับรายงานตัวนิสิตใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี...