แถลงข่าวกิจกรรมการสำรวจเส้นทางการศึกษาดูงานเกษตร ร้อยแก่นสารสินธุ์

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ดร.พัฒนา นุศรีอัน หัวหน้าสำนักงานงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้จัดงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาอาหารเกษตรปลอดภัย...