ขอนแก่นเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง หมู่บ้านใกล้ ร.8

ขอนแก่นเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง หมู่บ้านใกล้ ร.8 นายชินกร แก่นคง นายอำเภอเมืองขอนแก่น เข้าพบพันเอก อุเทนจีนทองหลาง. เสนาธิการกรมทหารราบที่ 8 ผู้แทนผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8...