จังหวัดขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 452,065 คน

จังหวัดขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 452,065 คน

นางสุวณี สุขประวิทย์  คลังจังหวัดขอนแก่น   เปิดเผยว่าโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2560 ณ ธนาคารกรุงไทย ออมสิน ธกส.และคลังจังหวัด 76 จังหวัด ...

ยอดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย จังหวัดขอนแก่น

ยอดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย จังหวัดขอนแก่น

ยอดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย จังหวัดขอนแก่น ณ วันที่ 17 เมษายน 2560 มี 20,413 ราย  ยอดรวมทั้งจังหวัด 143,405 บาท ยอดรวมทั้งประเทศ รวม 4,459,175...