มข จับมือกับ CP All ร้าน 7-Eleven 7 แห่ง ใน มข ทำโครงการ ‘KKU say NO! plastic bag’ ลดถุงพลาสติก

มข จับมือกับบริษัท CP All และพี่ๆ เจ้าของร้าน 7-Eleven ทั้ง 7 แห่งในพื้นที่ มข ทำโครงการ ‘KKU say NO! plastic bag’ ลดถุงพลาสติก ทั้งนี้ เพื่อลดขยะพลาสติกใน มข ที่มีขยะเกิดใหม่ทุกวันๆ ละ 3-5 ตัน กว่า 70% ของขยะใน มข...