จิตอาสาขอนแก่น กำจัดวัชพืช ปรับภูมิทัศน์ ลำห้วยเสือเต้น อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

จิตอาสาขอนแก่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ ลำห้วยเสือเต้น อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9 13 ต.ค. 63  นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น...