ขอนแก่นจัดกิจกรรมเปิดลานวัฒนธรรม สร้างสุข

ขอนแก่นจัดกิจกรรมเปิดลานวัฒนธรรม สร้างสุข เปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้าถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมพลัง สร้างสุข สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวิต 17 ธค 64...

ขอนแก่น จัดประกวดการแสดงหมอลำ เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอนแก่น จัดประกวดการแสดงหมอลำ เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 28 มิ.ย. 61 ที่ขอนแก่นฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล...

วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 อำเภอบ้านแฮด  ...